Contactformulier

Tijdens de behandeling kan ik de telefoon niet aannemen. Ik vraag u vriendelijk mijn voicemail in te spreken of onderstaand contactformulier in te vullen.
Zodra ik in de gelegenheid ben, neem ik contact met u op.

Of stuur me een WhatsApp bericht mail

Privacybeleid Mondzorg Vught

Dit is de privacy verklaring van Mondzorg Vught. Uw privacy wordt door ons gerespecteerd en streeft er naar deze zo goed mogelijk te waarborgen. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website en de informatie die u bij ons aanlevert. Mondzorg Vught hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en zal vertrouwelijk omgaan met deze informatie: Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht en handelen wij volgens de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt.

1. Algemeen
In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Mondzorg Vught de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
De persoonsgegevens die door Mondzorg Vught worden verwerkt zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en kunnen zijn:
NAW gegevens;

 • BSN nummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar/verzekeringsnummer
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens
 • Behandelverslagen (met uw toestemming) naar tandarts of andere specialisten in de mondzorg

2. Doeleinden gegevensverwerking
Mondzorg Vught gebruikt deze persoonsgegevens voor het doel waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Mondzorg Vught heeft verstrekt: het aangaan van of de uitvoering van een overeenkomst, het gerechtvaardigde belang van Mondzorg Vught of na toestemming daarvoor te hebben gekregen. Hieronder de handelingen m.b.t. de persoonsgegevens.

 • Het aanmaken van uw patiëntendossier om u bij de praktijk in te schrijven
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het versturen van begrotingen/behandelplan
 • Het versturen van een afspraakbevestiging en/of herinnering
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het versturen van facturen (via factoringmaatschappij)
 • Het versturen van verwijsbrieven aan specialisten
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het eventueel versturen van een nieuwsbrief
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

3. Doorgifte aan derden
Mondzorg Vught zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
De doorgifte geschiedt aan een door Mondzorg Vught voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke Mondzorg Vught een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
Mondzorg Vught op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Cookies
Mondzorg Vught maakt geen gebruik van zogenaamde ‘cookies’.

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
De Gebruiker heeft recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, beperking, bezwaar en dataportabiliteit van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.
Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Mondzorg Vught bereiken via info@mondzorgvught.nl.

6. Bewaartermijn
Mondzorg Vught gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

7. Beveiliging
Mondzorg Vught heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder een SSL verbinding en versleutelde opslag van de gegevens.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

8. Wijzigingen in het Privacybeleid
Mondzorg Vught behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Mondzorg Vught adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Contactformulier

Of stuur me een WhatsApp bericht mail
alliance
alliance
alliance
alliance
Mondzorg Vught voor:

Wat anderen over Mondzorg Vught zeggen ...


Marijn
Super ervaring!
Ik wist niet dat een behandeling pijnloos en zo snel resultaat kon opleveren! Super ervaring!
Ingeborg
Mijn gezin is in goede handen bij Joy
Mijn gezin is in goede handen bij jou Joy! Mijn kinderen gaan met plezier naar je praktijk en thuis hoef ik niet meer te zeggen dat ze nog moeten poetsen!
Paulien
Klachtenvrij door de behandeling van Joy!
Na jaren last van bloedend tandvlees met poetsen nu klachtenvrij door de behandeling en adviezen van Joy!
Nieuws: